Linkek

 

Téma Leírása Link
MABISZ

BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS TECHNIKAI FELTÉTELEI

www.pluto.hu/_Behat/Bet_Lop.htm
MABISZ Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer www.biztonsag.com/riaszto/riaszto-mabisz.htm
  Villanyszerelőknek www.vgf.hu/villany/biztonsagtech.php?action=viewfull&ID=270
PHP Php nyelv minták

http://www.ezmegaz.hu/

http://www.angelfire.lycos.com/build/scriptlib/pointer.tmpl

JAVASCRIPT JAVA Script példák, leírások

http://gportal.hu/portal/ujiko/

http://thomas98.hu/webmuhely.php?kat=js

JAVA SCRIPTS JAVA Script példák, leírások

http://javascriptkit.com/

 

PHP PHP kézikönyv magyarul

http://hu.php.net/distributions/manual/php_manual_hu.html.gz

Facebook Like beillesztése honlapba

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/

 

3.1 SZABVÁNYOS SOROS ADATÁTVITELI CSATORNÁK KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA

RS-232 szabvány

Talán  az RS-232 soros-adatátviteli szabvány a legsikeresebb megoldás a személyi számítógépeknél, valamint az egyéb adatátviteleknél. Hasonlóan elterjedt az iparban az RS-485 és RS-422  soros átviteli szabvány. Ezek a szabványok egymással közvetlenül nem kompatibilisek, ennek ellenére az automatikában és a müszertechnikában szükséges közöttük az adatcsere. Ebben a részben elemezzük a szabványokat (kizárólag a fizikai hordozó szintjén elektromos paraméterek szerint), azért, hogy megállapítsuk hogyan lehet az egyik csatorna jelét átalakítani a másikéba és fordítva.

Eredetileg az RS-232 a PC-nél a modem és nyomtató illesztésére szolgált, de ma már számtalan más periféria is ezen a szabványos csatornán keresztül végez adatcserét a PC-vel.  A pont-pont összeköttetés soros kommunikációs távolságának megnövelésére fejlesztették ki legfeljebb 20 kbps átviteli sebességig. Idõvel a MAX3225 integrált áramkör létrehozásával egészen 1 Mbps átviteli sebességig felnövelték az adatátviteli értéket. Az RS-232 igényeket a MAX3225 szigorúbb elektromos paraméterekkel elégíti ki, az 1. táblázat szerint. 

1. táblázat: az RS-232 szabvány paraméterei
Paraméter
feltétel
Min
Max
mértékegység
Feszültség a terheletlen kimeneten
 
 
25
V
Feszültség a terhelt kimeneten

      3kW<RL<7kW            

±5
±15
V
Kimenet ellenállása táplálás nélkül
-2V<V°<2V
 
300
W
Jelváltozási sebesség
 
4
30
V/µS
Kapacitív terhelés
 
 
2500
pF
Bemeneti ellenállás
 
3
7
k
W
Bemeneti küszöbfeszültség      
V

1-es szint

 
-3
   V

0-as szint

 
 
3
 V

Az 1. ábrán a hardver kézfogásos kapcsolat látható, amely segítségével az adatáramlás ellenõrizhetõ.

                                      

1. ábra: jellegzetes RS-232 kötés

A jellegzetes RS-232 jel (2. ábra) pozitiv és negativ értékeket vesz fel (0V az ábra bal oldalán). Tulajdonképpen az RS-232 jel invertált a TTL szinthez képest, amit egy újboli invertálással eredeti értékben lehet visszaállítani. A tipikus RS-232 átvitel csak ritkán haladja meg a 100 láb távolságot: az átvitt jel feszültségkülönbsége (+/- 5 V) csak 2 V esést engedélyez, és az szórt kapacitás a hosszabb kábelnél egy elõre megadott értéknél nem lehet nagyobb (2500 pF). Mivel az RS-232 szabványt pont-pont összeköttetésre tervezték, a meghajtóik 3 kW-tól 7 kW-ig terjed. Szükség esetén a sodrott érpár kapcsolat több eszköz összekapcsolását is biztosíthatja (3. ábra).

                                         

2. ábra: RS-232 vevõre érkezõ bipoláris bejövõ jel (felsõ ábra) és az átalakított TTL jel (alsó ábra)

                                                 

3. ábra: RS-232 sodrott érpár vonalon levõ több szolga adatkapcsolata

 

Sodrott érpárral összekötött eszközök 

Sodrott érpár alkalmazásakor az RS-232 jel áthalad a vevõn, keresztül megy az átalakítón és ezután kapcsolódik a következõ eszközhöz. A megoldás legnagyobb mûszaki problémája a vezeték megszakítása. Ha például az 1-es és 2-es eszköz között van a szakadás, akkor az megakadályozza az összes adatátvitelt a rendszeren belül.  Más többvezetékes RS-232 rendszerek megkövetelik az RS-232 adat pufferelését, vagy erõsítését (ami párhuzamosan 5 kW bemeneti terhelést jelenthet) illetve a bemenõ ellenállás kikapcsolását.

RS-422 szabvány

Az iménti probléma egy lehetséges megoldása az RS-232 szabvány RX és TX jelének RS-422 szabványú jellé való átalakítása (2. táblázat). 

2. táblázat: az RS-422 szabvány paraméterei
Paraméter
feltétel
Min
Max
mértékegység
Feszültség a terheletlen kimeneten
 
 
±10
V
Feszültség a terhelt kimeneten RL = 100W 
2
-2
 
V
Meghajtó kimeneti ellenállása
A to B
 
100
W 
Rövidrezárt meghajtó kimeneti ellenállása
Per output to common
 
150
mA
Meghajtó kimeneti felfutási ideje RL = 100W 
 
10
% of bit width
Meghajtó közös-módusú feszültsége RL = 100W 
 
±3
V
Vevõrész érzékenység
VCM< ± 7 V
 
±200
mV
Vevõ közös-módusú feszültségtartománya
 
-7
7
V
Vevõ bemenõ ellenállása
 
4000
 
W 
Vevõ differenciális feszültsége üzemszerûen
 
±10
 
 
vizsgálva
 
±12
 

 

Az RS-422 az RS-232 szabványtól különbözik, sokkal nagyobb távolságok áthidalására szolgál. A nagyobb bemenõ ellenállás, valamint a kimenet nagyobb meghajtó teljesítménye  10 csomópont létrehozását biztosítja (4. ábra). Az RS-422 szabvány elõnyeihez tartozik az adatküldõ és fogadõ vonalak szétválasztása, ami nem igényel adtátvitel-irány szabályozást. A szükséges kézfogásos-kapcsolat megvalõsítható szoftver úton (XON/OFF kapcsolat), illetve hardver úton (két szétválasztott sodrott érpár). Az RS-232 és RS-422 jelek közötti átváltás gazdaságosan megvalósítható  a MAX3161 integrált áramkörrel.

                                    

4. ábra: a jellegzetes RS-422 rendszer tartalmazhat 10-nél több szolga-eszközt a különbözõ átviteli vonalakon

RS-485 szabvány

Az RS-422-es és RS-485-ös szabványt gyakran összekeverik (bár az elsõ teljes kétirányú adatátvitelt biztosít a másodikkal szemben), habár a hasonló elektromos paramétereik és a vevõ bemeneti ellenállása különbözõ alkalmazásokra teszik alkalmásá õket. Az RS-485 meghajtó használható az RS-422 alkalmazásokban, mivel az RS-485 tartalmazza az RS-422 specifikációkat (3. táblázat). Ennek ellenkezõje azonban nem igaz. Az RS-485 közös módusú feszültségtartománya -7 V és +12 V között van, míg az RS-422 csak +/- 3 V. A legkisebb RS-422 bemenõ ellenállás 4 kW, míg ez az érték az RS-485-nél 12 kW.